• Skuteczność
  • Niezawodność
  • Pełna dyskrecja

 

 

... NIE STOSUJ POZAPRAWNYCH METOD, ZLEĆ CZYNNOŚCI SPECJALISTOM...ZNANY PRAWNIK

 

 

Agencja Detektywistyczna "CORPUS" z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 12, PROWADZI NA ZLECENIE PRYWATNĄ
D
ZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWĄ I DETEKTYWISTYCZNĄ w każdej sprawie, niezależnie od typu klienta, czy celu dochodzenia.
W sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i innych.
Na zlecenie poszukuje dowodów, świadków, dokumentów.

USTALA FAKTY I ZDARZENIA
Wykonuje analizy kryminalne i kryminalistyczne oraz kwalifikację zdarzeń (w tym m.in: zdarzeń drogowych, kradzieży, włamań, przywłaszczenia mienia, oszustw, fałszerstw, wyłudzeń i innych).

PROWADZI FACHOWE DORADZTWO W NIESKLASYFIKOWANYM ZAKRESIE :

•  prawa karnego
•  prawa administracyjnego
•  prawa cywilnego
•  prawa pracy
•  prawa wykroczeń

DOCHODZI NALEŻNYCH ROZCZEŃ Z UBEZPIECZENIA
Na zlecenie prowadzi postępowania odszkodowawcze i szacuje roszczenia ubezpieczeniowe lub inne zdarzeńa losowe.

USTALA PODMIOTY ZOBOWIĄZANE.

WINDYKACJA
Prowadzi windykację należności płatniczych z tytułu roszczeń oraz odbiór płatności takich jak rachunki lub długi.

NIE STOSUJ POZAPRAWNYCH METOD, ZLEĆ CZYNNOŚCI SPECJALISTOM.

ZAPRASZAMY! Agencja Detektywistyczna "CORPUS" z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 12.