• Skuteczność
  • Niezawodność
  • Pełna dyskrecja

 

 

... NIE STOSUJ POZAPRAWNYCH METOD, ZLEĆ CZYNNOŚCI SPECJALISTOM...

Agencja prowadzona jest pod kierownictwem oficera Policji w stanie spoczynku – nadkomisarza z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy operacyjnej i dochodzeniowej, w tym doświadczeń nabytych w trakcie służby w CBŚ. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego z tytułem mgr prawa oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Działalność Agencji Detektywistycznej “CORPUS” w dniu 17 listopada 2008 została wpisana do Rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem DZiK-I-6612-117/08/RD-50/2008/ER

Czynności detektywa podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC do wysokości sumy gwarantowanej 15 000 euro.